onnentuohi

Ratkaisukeskeinen

 

lyhytterapia

Elämässä on tilanteita, jossa ongelmat kasaantuvat ja tilannetta on mahdoton enää yksin selvittää. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimauttava terapiamuoto, jossa etsitään ratkaisuja asiakkaan lähtökohdat huomioiden. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia laajentaa asiakkaan näkökulmaa omaan elämään ja lisää ongelmanratkaisutaitoja. Terapia syventää omaa itsetuntemusta ja luotaa uskoa itseen ja omiin voimiin sekä kykyihin. 

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista (1-20 krt) matalan kynnyksen psykososiaalista tukea elämän erilaisiin pulmakohtiin. Lyhytterapia ei ole sairauden hoitoa, eikä lukeudu Valviran hyväksymään Kela-terapiaan. Lyhytterapia voi auttaa asiakasta nopeastikin ja usein muutaman kerran käynti voi tuoda avun.

 

Tyypilliset syyt miksi ihminen hakeutuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ovat:

 

-Stressitilanteet

-Elämän kriisitilanteet (ero, läheisen kuolema, parisuhdekriisi)

-Ihmissuhdepulmat

-Unettomuus

-Työuupumus

-Muu asia, johon asiakas kokee tarvitsevansa ulkopuolista kuuntelu- ja keskusteluapua

 

Onnentuohen lyhytterapian vastaanttotilat sijaitsevat Kouvolassa Leelia-talolla (Salpausselänkatu 60C).

 

Tapaaminen on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä.

 

Hinta: 45€ (sis. alv 24 %) / n. 45 min.

 

Vastaanottotila Leelia-talolla Kouvolassa.