onnentuohi

Ratkaisukeskeinen

 

eläinavusteinen

 

lyhytterapia

Eläinavusteinen terapia (animal-assisteted therapy aat) on tavoitteellista toimintaa, jossa eläin on osa hoito- tai kuntoutusprosessia. Eläinavusteisen terapian tarkoituksena on ihmisen fyysisen, sosiaalisen emotionaalisen tai kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen. Käynnit voi olla yksilö - tai ryhmäterapiaa ja käyntien pituus on ennakkoon sovittu. Terapiaprosessi dokumentoidaan ja sillä on selkeät tavoitteet sekä edistymisen seuranta. 

 

Eläimen ohjaaja on terveyden- tai sosiaalialan tai kasvatuksen asiantuntija, jolla on erityinen asiantuntijuus sekä eläinavusteisen alan harjoitustutkinto. Eläimen tulee olla tehtäväänsä soveltuva.                                         

(karvaterapiaa, eläinavusteinen työskentely, kaija ikäheimo)

 

Eläimen mukaantulo muuttaa terapiatilannetta monin tavoin. Eläin tuo läsnäolollaan hyvää mieltä, turvaa ja erilaisia onnistumisen kokemuksia. Pelkästään eläimen katselu, silittäminen tai hoitaminen lisäävät mielihyvähormoni endorfiinin eritystä. 

 

Eläin on myös hyvä peilaamaan ihmisen tunnetiloja, mikä auttaa itsetuntemuksen lisääntymisessä. Asiakas oppii seuraamalla eläimiä esim. havaitsemaan erilaisia rooleja sekä toiminta- ja selviytymismalleja.

 

Edellä mainitusta on hyviä kokemuksia lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä eläinavusteisesti. 

 

Onnentuohen kaikki eläimet ovat eläinavusteen työskentelyyn soveltuvia. Asiakkaalla on kuitenkin hyvä olla oma tapaturmavakuutus eläinavusteiseen terapiaan saapuessa.  

 

 

Elämässä on tilanteita, jossa ongelmat kasaantuvat ja tilannetta on mahdoton enää yksin selvittää. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimauttava terapiamuoto, jossa etsitään ratkaisuja asiakkaan lähtökohdat huomioiden. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia laajentaa asiakkaan näkökulmaa omaan elämään ja lisää ongelmanratkaisutaitoja. Terapia syventää omaa itsetuntemusta ja luotaa uskoa itseen ja omiin voimiin ja kykyihin. 

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista (1-20 krt) matalan kynnyksen psykososiaalista tukea elämän erilaisiin pulmakohtiin. Lyhytterapia ei ole sairauden hoitoa, eikä lukeudu Valviran hyväksymään Kela-terapiaan. Lyhytterapia voi auttaa asiakasta nopeastikin ja usein muutaman kerran käynti voi tuoda avun.

 

Tyypilliset syyt miksi ihminen hakeutuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ovat:

 

-Stressitilanteet

-Elämän kriisitilanteet (ero, läheisen kuolema, parisuhdekriisi)

-Ihmissuhdepulmat

-unettomuus

-Työuupumus

-Muu asia, johon asiakas kokee tarvitsevansa ulkopuolista kuuntelu- ja keskusteluapua

 

Onnentuohen eläinavusteisen lyhytterapian vastaanottotilat sijaitsevat Kouvolan Tuohikotissa, eläinavusteisessa ympäristössä.

 

Opintoni ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ovat vielä kesken, joten etsin harjoitusasiakkaita lyhytterapiaan. 

 

Hinta: 45 € (sis alv 24%) / n. 45 min.

 

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen lyhytterapia toteutetaan korona-tilanne huomioiden ulkotiloissa.

 

 

Ihmisellä on aina tarve tulla kuulluksi, ymmärretyksi, hyväksytyksi omana itsenään. Tulla nähdyksi ja saada huomioita. 

 

Tähän on monta tietä - yksi niistä on eläimen kautta.

(Kaija Ikäheimonen)